Regler for brug af kajakker

Hvilke betingelser gælder og hvilke færdigheder er nødvendige for at bruge vores kajakker?

For at kunne bruge vores kajakker, du skal opfylde følgende:

 • Erfaringer med Hav kajakker på et niveau med minimum EPP2 (Euro Paddle Pass)
 • Være i stand til at svømme mindst 500 meter
 • Altid padle i grupper af minimum 2 personer
 • Det er et krav at bruge vest til enhver tid. Dette er også lov i Kroatien, og du kan risikere en bøde, hvis du ikke overholder dette.
 • Overhold de lokale regler for brug af havet og kysten i Kroatien. Ophold dig indenfor 300 meter fra kysten, med mindre der sker krydsning mellem øer.
 • Brug kun officielle campingpladser eller indkvartering i tilfælde af overnatning.
 • Altid opmærksom på vejrforhold og aldrig gå ud i kraftig vind / risiko for torden eller krydse åbent vand, når de lokale havnemyndigheder anbefaler at lade være.
 • Søge information hos havnemyndigheder om lokale vejr og / eller på de Kroatiske vejr oplysningers hjemmeside dagligt.
 • Du må ikke krydse mellem øer medmindre vejrudsigten tillader at du både kan komme frem og tilbage.
 • Passage mellem Krk og Rab skal godkendes af DM-Seasport før den kan finde sted.
 • Anvendelse af DM-Seasport udstyr er på brugerens egen risiko. Vi vil gøre vores bedste for at holde udstyret i god stand, men brugere er forpligtet til at kontrollere udstyret før det tages i brug samt at informere DM-Seasport om potentielle problemer før brug.
 • Ved returnering udstyr skal alle kendte skader rapporteres til DM-Seasport med det samme for at hindre andre i at bruge udstyret før det er blevet kontrolleret og repareret.
 • Ved afsluttet ​​brug skal udstyr rengøres med rent vand og placeres på den position det blev taget.
 • Alle brugere skal have personlig forsikring, der dækker i tilfælde af uheld og personskader under brug af udstyr eller i forbindelse med brug af udstyr. Sørg for at din forsikring også er gyldig i Kroatien.
 • DM-Seasport har ingen forsikring for brugere af udstyr og er ikke være ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med uheld under brug, eller i forbindelse med brug af vores udstyr.
 • I tilfælde af at brugeren har et uheld og skader bådene, skal man dække reparationsomkostninger op til 1000 DKK. Skader som følge af slid er dækket af DM-Seasport og ikke en forpligtelse for brugeren.
 • Brugerne er ansvarlige for, at kajakker returneres til roklubben på den sidste dag af aftalt brug.
 • Hvis kajakker skal transporteres tilbage til roklubben, vil omkostningerne blive opkrævet hos brugerne

Disse krav er noteret i en kontrakt formular, som skal underskrives af medlemmerne ved før brug af vores kajakker. Kontrakten kan downloades ved at klikke på Aggrement-for-use-of-DM-kayaks . Hvis du er en gruppe adskillige mennesker kan skrive under på en kontrakt. Scan den underskrevne kontrakt og send den tilbage til os på dmseasport@gmail.com.