Klub regler

DM-Seasport regler

DM-Seasport er en klub og visse regler skal overholdes af vores medlemmer. Vi tilbyder ikke vores både til turist der ønsker at prøve kajak eller roning for en dag eller to. Vores medlemmer er erfarne kajakroere og roere, der ved hvordan udstyret skal bruges og som er i stand til at tage på ture på egen hånd uden at blive bistået af en træner eller en instruktør. Det forventes således, at vores medlemmer allerede er tilknyttet en anden kajak / roklub samt har de nødvendige færdigheder før man bliver aktiv medlem af DM-Seasport. DM-Seasport vil anmode om oplysninger vedrørende din erfaring og på det grundlag afgøre, om du kan blive medlem.

Da DM-SeaSport er en klub og ikke et profit baseret firma er det også en forventning at medlemmer betjener udstyret som om det var deres eget og er i stand til at udføre mindre reparationer ved hjælp af værktøj og reservedele som er placeret i klubben. Endvidere er det vigtigt, at et evt. uheld på udstyr rapporteres med det samme så vi har mulighed at få det fjernet fra brug og repareret før andre medlemmer overtager det.

Da vi har en aftale med den lokale klub V.K.Glagoljas om opbevaring af vores udstyr og brug af deres faciliteter, beder vi dig til at være opmærksom på at udstyr returneres tilbage til præcis samme sted som du tog det. Efterlad ikke ting ved broen og rampe til næste dags brug.

Før brug af vores udstyr skal medlemmer underskrive en kontrakt. Se side Betingelser for brug vores kajakker

Kontrakterne er på engelsk.